§ 31-7. Overføring av register til Arbeidstilsynet

Dersom virksomhet med register over eksponerte arbeidstakere opphører, skal registeret overføres til Arbeidstilsynet.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 31-8).

Registeret eller deler av det må ikke slettes uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.