§ 31-7. Overføring av register til Arbeidstilsynet

Dersom virksomhet med register over eksponerte arbeidstakere opphører, skal registeret overføres til Arbeidstilsynet.

Registeret eller deler av det må ikke slettes uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.