§ 26-34. Loggføring av dykkeoperasjoner

Ved dykkeoperasjoner skal følgende loggføres for hvert enkelt dykk, og attesteres av dykkeleder:

  • a) dato
  • b) dykkested
  • c) arbeidsoppdragets art og omfang
  • d) navn på deltakere og oppgavefordelingen
  • e) dybde og dykkeprofil for hver dykker
  • f) gassblanding (hvis annet enn luft)
  • g) eventuelle uønskete hendelser/avvik.

Ovennevnte opplysninger skal oppbevares i 10 år. Opplysningene skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, og den enkelte dykker.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-32). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).