§ 22-7. Utstyr til bruk ved signalgivning

Arbeidsgiveren skal utstyre signalpersonen slik at:
  1. a.
    operatøren kan gjenkjenne signalpersonen uten vanskelighet,
  2. b.
    signalpersonen er iført en eller flere egnede, lett gjenkjennelige effekter, f.eks. jakke, hjelm, mansjetter eller armbånd, eller bruker en markeringspinne,
  3. c.
    de lett gjenkjennelige effektene er i sterke farger, fortrinnsvis alle i samme farge og skal brukes utelukkende av signalpersoner.