§ 3-5. Informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får løpende informasjon om:

  • a. de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene
  • b. den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne
  • c. riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes
  • d. nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet
  • e. håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå
  • f. stoffkartotek.

Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal innhente tilsvarende informasjon.

Arbeidstakerne må til enhver tid være informert om risikoen ved bruk av farlige kjemikalier i virksomheten. Se for øvrig kommentarer til forskriftens § 3-4 «Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier».