§ 24-8. Registrering og dokumentasjon av arbeidet

Arbeidsgiver skal sørge for at det etableres systematisk registrering av:

  • - betydelige driftsforstyrrelser
  • - ulykkestilløp og ulykker som skjer ved anlegget
  • - endringer som foretas ved anlegget.

Registreringen og dokumentasjonen skal legges til grunn ved vurdering av endringer, oppdateringer og tilrettelegging av arbeidet med driftskontroll og sikkerhetsovervåking.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.