§ 25-4. Krav til sakkyndig person

En sakkyndig person som skal utføre kontroll, skal være fylt 18 år og ha gjennomgått kurs med opplæring i
 1. a.
  forskriftskrav til kontroll og fylling
 2. b.
  preparering og tilrettelegging før kontroll
 3. c.
  mekaniske skader
 4. d.
  korrosjonsteori for stål og aluminium
 5. e.
  rengjøring og kontroll av ventiler
 6. f.
  trykkprøving – virkemåte og krav
 7. g.
  praktisk trykkprøving
 8. h.
  hjelpemidler til kontrollen
 9. i.
  kassasjonsbestemmelser
 10. j.
  merking og registrering.

Kurs i kontroll og merking må omfatte praktisk og teoretisk opplæring.

Kursenes varighet vil i praksis måtte tilsvare minst fire dager for kontroll av metallflasker og fire dager for kontroll av komposittflasker.

Godkjenning forutsetter tilfredsstillende resultat på kunnskapstest som viser at personen har tilegnet seg nødvendige kunnskaper.

Til bokstav f )

Opplæring i «trykkprøving – virkemåte» og krav innebærer at den som er under opplæring må kjenne til og forstå kravene i forskriften og hvordan utstyret skal brukes.

Til bokstav g)

Opplæring i «praktisk trykkprøving» betyr at den som er under opplæring må kunne gjennomføre trykkprøving rent praktisk i tråd med rutiner i virksomheten.