§ 17-16. Tekniske krav til utkragende og hengende stillas

Utkragende og hengende stillas som er bygget på utliggerbjelker skal være sikret ved at utliggerbjelkene er forsvarlig dimensjonert og forsvarlig avstemplet, boltet eller surret fast. Det kan også brukes motvekt som skal dimensjoneres etter maksimal vekt av stillaset og nyttelast med en sikkerhet på 2,5 mot velting. Motvekter skal festes forsvarlig til bjelkene.
Oppheng for hengestillas skal bestå av ikke-brennbart materiale.

Utkragende stillas er stillaser som er montert på utkragende bjelker. Hengende stillas er stillaser som er montert hengende på konstruksjonen.

Utkragende og hengende stillas bør alltid beregnes. Dersom det benyttes typegodkjent eller sertifisert systemstillas som hengende stillas, og slik montering er omfattet av monteringsveiledningen, må likevel innfestingen i konstruksjonen beregnes.

Hengestillas er mekanisk drevet arbeidsplattform som beveger seg fritt opphengt i tau og er underlagt krav om sakkyndig kontroll, se forskriften her § 13-1.