§ 25-12. Journal

Det skal føres en journal over driftstimene til trykkluftanleggets kompressor. Endringer, reparasjoner og utskiftninger på trykkluftanlegget og resultatet av luftkontrollen skal føres inn i journalen.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).