§ 26-8. Krav til meldingen

Meldingen skal inneholde:

  • a. angivelse av virksomhetens navn og forretningsadresse
  • b. kontaktperson, med telefonnummer og e-postadresse
  • c. oppstartstidspunkt, sted og varighet for dykkeoperasjonen
  • d. en beskrivelse av oppdragets art
  • e. en bekreftelse om at det vil være trykkammer på dykkestedet.

Når det ikke kan meldes på forhånd, skal dette begrunnes.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Meldingen skal sendes til Arbeidstilsynet.