Kapittel 23A Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.