§ 10-23. Krav til datautstyr

Bruk av datautstyr skal ikke innebære en risiko for arbeidstakerne.
Tegnene på dataskjerm skal være klart definert og utformet og tilstrekkelig store, og det skal være tilstrekkelig avstand mellom tegn og linjer.
Skjermbildet skal være rolig, uten flimmer eller andre forstyrrelser.
Lysstyrken og kontrasten mellom tegnene og bakgrunnen skal lett kunne reguleres og endres av den som bruker skjermterminalen, og like lett kunne tilpasses omgivelsene.
Skjermen skal uhindret og med letthet kunne reguleres for å tilpasses brukerens behov.
Skjermen skal ikke gi reflekser eller gjenskinn som kan medføre ubehag for brukeren.
Konseptholderen skal være stø, regulerbar og plassert slik at ubehagelige bevegelser med hode og øyne unngås i størst mulig grad.
Tastaturet for datautstyr skal være utformet så lavt som mulig og bør kunne skråstilles. Det skal være atskilt fra skjermen slik at arbeidstakeren kan innta en bekvem stilling som ikke forårsaker tretthet i armer eller hender.
Det skal være tilstrekkelig plass foran tastaturet slik at brukeren kan støtte underarmer og hender.
Tastaturet skal ha en matt overflate for å unngå reflekser.
Plasseringen av tastaturet og utformingen av tastene skal bidra til å lette bruken av det.
Symbolene på tastene skal være tilstrekkelig fremtredende og leselige sett fra den normale arbeidsstilling.

For valg av arbeidsutstyr, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-3.