§ 28-2. Alternative tiltak når CO2-anlegg er ute av drift

Når CO2-brannslokkingsanlegg må settes ut av drift på grunn av reparasjon, skal alternative tiltak med hensyn til brannvernberedskap vurderes.