§ 26-13. Kvalifikasjonskrav til dykkeleder

Dykkeleder skal:
 1. a.
  ha gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 26-23,
 2. b.
  ha dykkerbevis etter denne forskrift,
 3. c.
  kunne lede dykkeoperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
 4. d.
  kunne sørge for at dykkerens sikkerhet er ivaretatt,
 5. e.
  ha relevant erfaring som dykker, og
 6. f.
  være øvet i bruk av kommunikasjonssystemer.

Det er fra 01.01.2020 innført krav om at alle dykkerledere skal ha gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring i dykkeledelse i regi av en av dykkerskolene. Kravet gjelder uavhengig av erfaring og om det tidligere er gjennomført andre former for dykkerlederopplæring.

Dykkerleder må ha et yrkesdykkerbevis som dekker den aktiviteten som utføres. Dette innebærer at dykkerleder for redningsdykkere minst må ha kvalifikasjoner etter § 26-20. Til dykkeaktiviteter som krever dykkebevis klasse B, må også dykkerleder ha klasse B.

Det er arbeidsgiver som skal sikre at dykkerleder er egnet til oppgaven. Det vises til EDTC (European Diving Technology Committee) dokument «Diving Industry Competence Standard» og andre liknende bransjestandarder som anbefaler at en person før opplæring til dykkerleder bør være minimum 24 år, ha to års relevant erfaring som yrkesdykker, og kunne dokumentere minimum 200 relevante yrkesdykk. Disse anbefalingene kan tjene som veiledning for arbeidsgivers vurdering. Alle kravene i bestemmelsen må uansett være oppfylt.

Dykkerleder må være øvet i kommunikasjonssystemer. Dette omfatter både talekommunikasjon og kommunikasjon med linesignaler, se forskriften § 26-32 om kommunikasjon, kommunikasjonssystemer og livline.