§ 28-6. Forholdsregler under prøving av CO₂-anlegg

Dersom det under prøving av CO₂-anlegget blir aktuelt å betjene hovedventiler, skal det ikke befinne seg folk i de rom som beskyttes av CO₂ .