§ 28-6. Forholdsregler under prøving av CO2-anlegg

Dersom det under prøving av CO2-anlegget blir aktuelt å betjene hovedventiler, skal det ikke befinne seg folk i de rom som beskyttes av CO2 .