§ 17-23. Atkomst fra stige

Stige som benyttes til atkomst til tak, avsats eller lignende skal rage minst 1 meter over atkomstnivået, med mindre det er iverksatt andre tiltak slik at arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

0 Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014), 26 juni 2015 nr. 806 (i kraft 1 jan 2016), 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020).

Bestemmelsen åpner for flere praktiske løsninger så lenge arbeidstaker kan holde seg fast ved overgangen til tak eller lignende på en like sikker måte som om stigen rager 1 meter over atkomstnivået.

Ved atkomst fra stige til tak, avsats eller lignende er bruk av stiger med justerbare handledere eller stang i toppen en av flere løsninger som kan ivareta sikkerheten.