§ 16 A-3. Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for elektromagnetisk felt, og verneombudet får opplæring om:
  1. a.
    sikre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering
  2. b.
    riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.
Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016).

Det er arbeidstakere som kan bli eksponert for elektromagnetisk felt over tiltaksog grenseverdiene og verneombudet i disse virksomhetene som er omhandlet av kravet til opplæring. Hvilke arbeidstakere som omfattes av «kan utsettes for» må baseres på den gjennomførte kartleggingen og risikovurderingen i virksomheten.