§ 16 A-3. Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for elektromagnetisk felt, og verneombudet får opplæring om:
  1. a.
    sikre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer risikoen for eksponering
  2. b.
    riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.

Det er arbeidstakere som kan bli eksponert for elektromagnetisk felt over tiltaksog grenseverdiene og verneombudet i disse virksomhetene som er omhandlet av kravet til opplæring. Hvilke arbeidstakere som omfattes av «kan utsettes for» må baseres på den gjennomførte kartleggingen og risikovurderingen i virksomheten.