§ 25-2. Periodisk kontroll

Arbeidsgiveren skal sørge for at trykkluftflasker og flaskeventiler til pusteluft som brukes under vann, kontrolleres og vanntrykkprøves minst hvert andre år, og andre trykkluftflasker for pusteluft minst hvert femte år.
Den første kontrollen og vanntrykksprøven kan tas tre år etter fabrikasjonsmerkingen.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Det vises til forskriften her § 25-1 «Kontroll og prøving».