§ 25-3. Godkjenning av kontrollør

Kontroll av trykkluftflasker og flaskeventiler skal utføres av en Arbeidstilsynet har godkjent som kontrollør.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).