§ 21-7. Fangdammer ved gravearbeid

Konstruksjon, plassering, ombygging eller demontering av en fangdam eller senkekasse skal bare skje under tilsyn av en kompetent person.

Alle fangdammer og senkekasser skal kontrolleres regelmessig av en kompetent person.

Stabiliteten og soliditeten skal kontrolleres på en hensiktsmessig måte.

Forskalinger, midlertidige støtter og avstivninger skal være konstruert, beregnet, installert og vedlikeholdt slik at de kan motstå de påkjenninger de kan bli utsatt for.

Se arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav d som stiller krav til arbeidsplassen når det gjelder styrke for fangdammer og senkekasser.