§ 32-4. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 «Ikrafttredelse»  gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.