§ 26-33. Reservepustegass

For alle typer pusteutstyr som benyttes ved dykking, skal hver dykker ha tilstrekkelig med pustegass slik at dykkeren kommer seg til en sikker plass.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-31). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Ved selvforsynt dykking er det av sikkerhetsmessige grunner nødvendig at dykkerutstyret har en mekanisme som varsler dykkeren i god tid før pustegassforrådet er oppbrukt, slik at dykkeren kan komme seg kontrollert til overflaten.

Det er også nødvendig å ha rutiner for nødoppstigning dersom primærgassforsyningen svikter, som for eksempel oppstigningsvest eller tilsvarende. Rutinen må sikre positiv oppdrift og gunstig flytestilling i overflaten.

For å kunne sikre positiv oppdrift ved tap av pustegass bør det ved bruk av selvforsynt dykkerutstyr benyttes vestflaske.