§ 5-3. Opplæring i varmt arbeid

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i
  1. a.
    arbeidsmetoder
  2. b.
    bruk av arbeidsutstyr
  3. c.
    bruk av personlig verneutstyr.
Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).