§ 25-9. Kontrollbevis

Hvis det er umulig eller utilrådelig å merke trykkluftflasken, for eksempel fordi flasken er svært liten, skal den sakkyndige utstede et kontrollbevis som eieren skal oppbevare og forevise når flasken fylles. Kontrollbeviset skal inneholde
 1. a.
  eierens navn
 2. b.
  produsentens navn
 3. c.
  serienummer
 4. d.
  måneden og året kontrollen ble utført og kontrollnummer
 5. e.
  den sakkyndiges underskrift.