§ 4-13. Verneklær og åndedrettsvern

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne bruker tettsluttende verneklær med hette, og godkjent åndedrettsvern.
Verneklærne skal være laget av støvavstøtende materiale og ikke ha lommer e.l.
Verneklærne som er benyttet, skal tas av før arbeidsområdet forlates. Verneklær og arbeidstøy skal ikke tas med hjem.
Arbeidsgiveren skal sørge for et spesielt rom for verneklær, atskilt fra gang- og arbeidsklær. Rommet skal merkes i henhold til § 4-8.
Verneklær av engangstype skal byttes etter hver arbeidsøkt.
Verneklær som ikke er engangstype, og åndedrettsvern skal rengjøres etter hver arbeidsøkt.
Arbeidsgiveren skal sørge for vask av verneklær og arbeidstøy. Verneklær skal ikke vaskes sammen med andre klær.
Brukte verneklær skal legges i spesielle plastsekker merket
«Forurenset av asbest»

før de sendes til et vaskeri som er utstyrt for dette formålet.

Med godkjent åndedrettsvern menes personlig verneutstyr som oppfyller kravene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 15-3 «Krav til personlig verneutstyr».

Ved utvendig sanering av hardsementplater eller takbelegg kan det benyttes personlig halvmaske med P3-filter og tettsluttende vernedress.

Ved innvendig sanering av hardsementplater kan det benyttes helmaske med P3-filter samt tettsluttende vernedress.

Ved annen innvendig riving eller sanering anbefales motorassistert partikkelfiltrerende utstyr med P3-filter koblet til helmaske, eventuelt luftforsynt åndedrettsvern i form av kompressormaske eller friskluftmaske eller bærbart selvforsynt åndedrettsvern. Tettsluttende vernedress med hette bør alltid brukes.

Åndedrettsvernet må være CE-merket, og det må følge med brukerinformasjon som blant annet skal inneholde nødvendige opplysninger om verneeffekten. Åndedrettsvern som består av motorassistert partikkelfiltrerende utstyr, må være CE-merket som en enhet, det vil si maske og filtreringsenhet kombinert.

For at arbeidstakerne skal hindre fiberspredning, må de ta av verneklærne før de forlater det avskjermede området hvor arbeidet med asbest foregår.

Verneklær av engangstypen må byttes etter hver arbeidsøkt. Åndedrettsvern og verneklær som ikke er av engangstypen, må rengjøres etter hver arbeidsøkt. En «arbeidsøkt» er hver gang arbeidstakerne forlater det avskjermede området hvor arbeidet med asbest foregår.

Se også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 «Bruk av personlig verneutstyr».