§ 24-4. Krav til systemsikkerhet

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet tilrettelegges slik at det oppnås høyest mulig grad av systemsikkerhet.

Ved vurderingen skal arbeidsgiver ta hensyn til:

 • - systemets egensikkerhet
 • - muligheter for feilbetjening ved drift og vedlikehold
 • - muligheter for effektivt å kunne håndtere avviks- og feilsituasjoner
 • - arbeidstakernes arbeidsbelastning
 • - arbeidstakernes erfaringer og kunnskaper
 • - arbeidstakernes fysiske og psykiske forutsetninger.

Det skal utarbeides analyser som tar hensyn til de kontrollromsoperasjoner som skal utføres ved:

 • - oppstart av anlegget
 • - normal drift
 • - omstilling av driftsforhold
 • - driftsforstyrrelser
 • - kritiske driftsforhold
 • - nedkjøring og stopp
 • - vedlikehold.

Dersom systemene omfatter datasystemer, skal analysene omfatte både utstyr og programvare.