Om oss

Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Gjennom tilsyn og veiledning skal Arbeidstilsynet motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.