§ 17-21. Bruk av stiger

Stiger skal oppstilles slik at de står stødig under bruk.
Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. Arbeidstakere som må bære noe mens de står på stige skal ha et sikkert grep.
Stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette under bruk. Stiger som henger skal festes på en sikker måte og, med unntak for taustiger, på en slik måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge.
Stiger skal, så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte.
Anliggende stige skal sikres før bruk.
Stige skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover.
Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, skal brukes slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre.
Mobile stiger skal sikres før de tas i bruk.

Virksomheter som til vanlig bruker stiger som arbeidsutstyr for atkomst eller som arbeidsplattform for utførelse av midlertidig arbeid i høyden, bør ha etablert rutiner for sikker bruk, se internkontrollforskriften §§ 4 og 5.