Renholdsregisteret

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester. 

Her kan du søke i renholdsregisteret for å sjekke om en renholdsvirksomhet er godkjent.

Du kan også finne renholdsvirksomheter i ditt område ved å søke i kart eller liste.

Det er lovlig å kjøpe fra virksomheter som har «søknad under behandling» eller «HMS-kortbestilling under behandling».

Renholdsvirksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som står oppført som «ikke godkjent», kan ikke lovlig tilby renholdstjenester.

Mer informasjon om godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter

Mer informasjon om innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester

Guide for virksomheter ved kjøp av renholdstjenester

Du finner datasettet til renholdsregisteret i andre formater på Felles datakatalog (data.norge.no)