§ 25-7. Stempling og merking

Trykkluftflasker som godkjennes av en sakkyndig for videre bruk, skal slagstemples med måneden og året kontrollen ble utført og et kontrollstempel. Kontrollstemplet skal slås inn like bak måned og år. Merkingen slås inn i flaskens skulder, fortrinnsvis bak tidligere kontrolldata.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Merkingen må foretas på en måte som ikke forringer flaskens egenskaper.

På kompositt flasker erstattes slagstemplingen av kontrolletikett. Etiketten må være utført i et materiale som muliggjør permanent merking med slagstempel.