§ 25-1. Kontroll og prøving

Virksomheter som kontrollerer, prøver, merker og fyller pusteluft skal utføre arbeid med trykkluftflasker og flaskekraner til dykking og åndedrettsvern etter anerkjente standarder.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Som anerkjent norm regnes:

  • NS – EN – 1968 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av sømløse gassflasker av stål».
  • NS-EN 1802 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av sømløse gassflasker av aluminiumlegering».
  • NS – EN ISO 11623 «Transportable gassflasker – Periodisk kontroll og prøving av gassflasker laget av komposittmaterialer».