§ 26-14. Kvalifikasjonskrav til dykker

Dykkeren skal ha dykkerbevis etter denne forskrift for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon og inneha de kunnskaper som er nødvendige for de aktuelle arbeidsoppgavene.

 

Arbeidsgiver må forsikre seg om at dykkeren er kvalifisert for den aktuelle arbeidsoppgaven, behersker den aktuelle dykkemetoden og riktig bruk av utstyr. Det kreves dykkerbevis etter denne forskriften, fritidsdykkerbevis er ikke tilstrekkelig. Se også forskriften her § 26-12 «Grunnleggende kvalifikasjonskrav», § 26-19 «Fagkompetanse», og § 26-20 «Redningsdykking og søk etter antatt omkommet».

Ved bruk av kran og løfteutstyr gjelder forskriften her § 10-3 «Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet». For øvrig gjelder forskriftens krav om sertifisert eller dokumentert sikkerhetsopplæring samt utstyrsspesifikk opplæring ved bruk av arbeidsutstyr også ved dykking, jf. §§ 10-1 til 10-4.

Se også § 26-19 om krav til spesifikk fagkompetanse.