§ 18-3. Fare når last løftes

Et arbeidsutstyr som brukes til å løfte last, skal være montert slik at arbeidstakerne ikke kan utsettes for fare ved at lasten kolliderer med arbeidstakere, beveger seg utilsiktet på en farlig måte, løsner utilsiktet eller faller fritt.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Forskriftens § 11-1 inneholder krav til montering av arbeidsutstyr. Denne bestemmelsen presiserer krav til montering når det gjelder den faren som lasten kan utgjøre for arbeidstakere og andre verdier.