§ 5-8. Sikring mot brann og eksplosjon i gassutstyr

For å sikre mot brann og eksplosjon i gassutstyr, skal arbeidsgiver påse at det benyttes følgende utstyr ved sveising, termisk skjæring, lodding og termisk sprøyting:

  • - brenner som er utstyrt med retursperreventil på alle innløp mellom håndtak og slange
  • - regulator for oksygen som er utstyrt med tilbakeslagssikring
  • - regulator for brenngass som er utstyrt med tilbakeslagssikring
  • - gasslanger og slangekoplinger som er spesielt beregnet til formålet
  • - materiale i armatur og rørledning for acetylen som ikke inneholder mer enn 70 % kobber.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-6).

Tilbakeslagssikring skal blant annet forhindre at flammen kommer inn i gassflasken.

Gasslanger har forskjellig farge avhengig av type gass de er beregnet for.

Acetylen kan sammen med kobber danne eksplosive forbindelser.