HMS-kort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, som utfører arbeid innen bilpleie, hjulskift og hjullagring eller på bygge- og anleggsplasser, skal sørge for at arbeidstakerne har gyldig HMS-kort. Kravet gjelder for både norske og utenlandske arbeidstakere.

Bestill HMS-kort

HMS-kort til bygg og anlegg, renhold eller bilpleie og dekk bestiller du på hmskort.no. Prisen per kort er 129,50 kroner + mva.

Bestill HMS-kort

Hvem må ha HMS-kort?

Alle arbeidstakere som arbeider med renhold, utfører arbeid innen bilpleie, hjulskift og hjullagring eller utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal ha HMS-kort. Kravet gjelder for både norske og utenlandske arbeidstakere.

Kravet til HMS-kort gjelder alt bygge-, anleggs- og monteringsarbeid. Kravet gjelder også for slikt arbeid i forbrukermarkedet.

Merk at HMS-kortnummeret skal inn i oversikten over personer som arbeider på byggeplassen (byggherreforskriften § 15).

Se kravene til HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen (hmskort.no)

Ikke alle som får praksis eller opplæring på en byggeplass, skal ha HMS-kort:

Hvem skal ikke ha HMS-kort? (hmskort.no)

Kravet gjelder også

 • innehaver eller daglig leder av virksomheten
 • alle som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere)
 • ektefelle til innehaver av enkeltpersonsforetak
 • arbeidstakere som er utleid for å drive renholdsarbeid

Kravet til HMS-kort er det siste leddet i godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Når virksomheten din har søkt om godkjenning og alle vilkår er oppfylt, vil du få beskjed om at du kan bestille HMS-kort.

Først når virksomheten har HMS-kort til alle renholderne, får den endelig status som godkjent av Arbeidstilsynet. Dersom virksomheten tilsetter nye renholdere, må de bestille HMS-kort til dem.

Se kravene til HMS-kort i renholdsbransjen (hmskort.no)

Fra 1. juli 2022 skal virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, være godkjent av Arbeidstilsynet. Bare de som har en slik godkjenning, kan tilby slike tjenester lovlig.

Dette innebærer også at virksomheter må utstyre arbeidstakerne sine med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Kravet gjelder også 

 • innehaver eller daglig leder av virksomheten 
 • de som driver alene (virksomheter/enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere) 
 • ektefelle til innehaver av enkeltpersonsforetak 

som selv skal arbeide med bilpleie, hjulskift eller hjullagring. 

I tillegg må virksomheter som leier ut arbeidstakere innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring, bestille HMS-kort for arbeidstakerne sine. 

Se kravene til HMS-kort innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring (hmskort.no)

Se hvem som ikke skal ha HMS-kort (hmskort.no)

Les mer om godkjenning av manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring

Hovedregelen er at alle som arbeider i en virksomhet i bransjene bygg og anlegg, renhold og bilpleie, skal ha HMS-kort. Men noen skal ikke ha HMS-kort:

Se hvem som ikke skal ha HMS-kort (hmskort.no)

HMS-kortet skal bæres godt synlig på arbeidsplassen.

Hva er HMS-kort?

HMS-kort er et pålagt identitetskort for arbeidstakere i enkelte bransjer. HMS-kortet viser hvem arbeidstakeren er og hvilken virksomhet vedkommende jobber for. Kortet bekrefter at både virksomheten og arbeidstakeren er registrert i nødvendige offentlige register.

 • Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakerne har gyldig HMS-kort.
 • HMS-kortet viser navn og bilde av arbeidstakeren, og navnet på virksomheten.
 • HMS-kortet skal bæres synlig på jobb.
 • Virksomheter som tilbyr renholdstjenester, kan ikke bestille HMS-kort før de har søkt om godkjenning og fått beskjed om det. Slik søker dere om godkjenning for renhold.
 • Virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, kan ikke bestille HMS-kort før de har søkt om godkjenning og fått beskjed om det. Slik søker dere om godkjenning for bilpleie, hjulskift og hjullagring.
 • HMS-kortet er arbeidsgivers eiendom. Når medarbeidere slutter i jobben, skal arbeidsgiver makulere HMS-kortet for å unngå misbruk.

Har du spørsmål om HMS-kort?

Vi svarer på alt om HMS-kort - ta kontakt

Bestill HMS-kort

Hvilke register må være på plass før dere kan bestille HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort må både virksomheten og personen som skal ha HMS-kort, være registrert i en rekke offentlige register.

Register som både virksomheten og personen må være registrert i (hmskort.no)

Her finner dere også hvilke unntak som gjelder. 

Hvem kan bestille HMS-kort?

En som er registrert med en formell rolle for virksomheten i Enhetsregisteret (for eksempel daglig leder), kan logge seg inn på hmskort.no med elektronisk ID, og

Også den som har fått delegert bestillertilgang, må logge seg inn på hmskort.no med elektronisk ID.

Kan arbeidstakeren starte arbeidet før HMS-kortet er mottatt?

Arbeidstakere må ha HMS-kort for å kunne arbeide i bransjene som har krav om HMS-kort.

Når kortet er bestilt, mottar bestilleren en e-post med QR-kode. Ta vare på QR-koden – den fungerer som dokumentasjon inntil dere har mottatt det fysiske HMS-kortet. Både arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan skrive ut eller lagre QR-koden som bilde (for eksempel på mobilen). Koden er gyldig ved tilsyn og kontroll.

Hva viser QR-koden på HMS-kortet?

QR-koden på kortet viser den statusen som er registrert i de offentlige registrene idet koden blir skannet.  

Arbeidsgiver kan selv kontrollere statusen ved å gjøre et enkelt søk på kortnummeret på hmskort.no. Merk at det kan være forsinkinger i registreringen i noen av de aktuelle registrene.

Hvem fører tilsyn med HMS-kort?

Det er Arbeidstilsynet og Havindustritilsynet som fører tilsyn med HMS-kortordningen. Skatteetaten og politiet kan også kreve å få se HMS-kortet og skanne QR-koden.

Disse myndighetene kan inndra HMS-kort som ikke er gyldige. Det kan skje dersom

 • datoen for gyldighetsperioden er passert
 • arbeidsforholdet eller virksomheten ikke lenger eksisterer
 • kortet er ugyldig av andre årsaker

Også byggherren eller verneombudet kan be om å få se HMS-kortet

På forespørsel skal kortet vises fram til

 • byggherre eller representanten for byggherren
 • koordinatoren for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)
 • verneombud og regionale verneombud

Oppdragsgivere kan stille strengere krav enn forskriften

Merk at en oppdragsgiver – gjennom krav i en kontrakt – kan stille strengere krav enn forskriften gjør. For eksempel kan oppdragsgiveren kreve at alle som skal inn på en bygge- eller anleggsplass, må ha HMS-kort.

Slike kontraktskrav er en sak mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, og Arbeidstilsynet har ingen myndighet til å kontrollere dette.

Arbeidstilsynet kan kontrollere om arbeidstakerne har gyldig HMS-kort

Dersom arbeidstakere ikke kan vise fram et gyldig HMS-kort, kan Arbeidstilsynet

 • gi arbeidsgiveren eller enkeltpersonforetaket pålegg om å skaffe HMS-kort
 • stanse virksomheten inntil arbeidstakeren har gyldig HMS-kort
 • gi gebyr (bot) for brudd på regelverket, og i særleg alvorlige tilfeller melde virksomheten til politiet

Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner

Er du arbeidstaker? Ta vare på HMS-kortet ditt

HMS-kortet viser hvem du jobber for og tilhører arbeidsgiveren din. Det er gyldig kun dersom du og virksomheten din er registrert i de nødvendige offentlige registrene.

Dette er ditt ansvar:

 • Når du slutter i jobben, skal du levere HMS-kortet tilbake til arbeidsgiveren din.
 • Dersom du mister kortet ditt, eller det blir stjålet, må du straks gi beskjed til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiver må registrere at kortet er mistet, og bestille nytt kort til deg. 
 • Du må ha nytt HMS-kort hvis virksomheten din blir kjøpt opp eller slått sammen med en annen virksomhet.
 • Du kan bli straffet dersom du overlater eller låner bort HMS-kortet ditt til andre.

Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet, Skatteetaten og politiet har rett til å inndra HMS-kort som ikke er gyldige. 

API for HMS-kort

HMS-kortløsningen tilbyr et programmeringsgrensesnitt (API) som lar virksomheter koble egne systemer mot informasjon i HMS-kortløsningen.

Slik søker dere om tilgang til API for HMS-kort

Regelverk

Krav om HMS-kort i arbeidsmiljøloven § 4-1 (7)

HMS-kort for arbeid på bygge- og anleggsplasser:

Krav om HMS-kort i bygg og anlegg i forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Krav om føring av HMS-kortnummer i oversiktslister: Byggherreforskriften § 15 

HMS-kort i renholdsbransjen:

Krav om HMS-kort i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. kapittel 3

HMS-kort for arbeid med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring:

Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring, og om kjøp av slike tjenester


Konverter denne siden til PDF