§ 28-7. Avlåsing av CO₂-anlegget

Etter at anlegget er ferdig montert holdes CO₂-rommet og utløserskapet avlåst. Det skal kontrolleres at hovedventilene er stengt før avlåsing.