§ 28-7. Avlåsing av CO2-anlegget

Etter at anlegget er ferdig montert holdes CO2-rommet og utløserskapet avlåst. Det skal kontrolleres at hovedventilene er stengt før avlåsing.