§ 27-8. Fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre

Fyllplasser for gravingsmasse, avfallshauger, slagghauger og andre lagre samt avslammingsbassenger skal være konstruert, anlagt, drevet og vedlikeholdt slik at de er stabile og slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø sikres.

Se arbeidsplassforskriften § 2-20 fjerde ledd om sperreinnretning for å hindre utforkjøring på tippsteder for last.