Godkjente bemanningsforetak

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrerte som bemanningsforetak (bemanningsbyrå) av Arbeidstilsynet. Også utenlandske virksomheter må være registrerte, selv om arbeidet utføres fra utlandet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrerte i dette registeret.

Finn registrerte bemanningsforetak

Hvem er det lovlig å kjøpe tjenester fra?

Du kan kjøpe tjenester av bemanningsforetak som står i registeret og har status som "registrert bemanningsforetak".

Når et bemanningsforetak blir registrert, blir de registrert for inneværende år. Alle bemanningsforetak må hvert år etter dette, bekrefte at de fremdeles oppfyller kravene. Dette må de gjøre i slutten av januar. Du kan lovlig kjøpe tjenester fra bemanningsforetak så lenge de står i registeret.

Hvem er det ulovlig å kjøpe tjenester fra?

Det er ulovlig å kjøpe tjenester av bemanningsforetak som ikke står i registeret.

Mer informasjon

Registrer bemanningsforetak

Forskrift om bemanningsforetak

Du finner datasettet til registrerte bemanningsforetak i andre formater på Felles datakatalog (data.norge.no)