Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt publiseres i sin helhet på denne siden. Alle aktuelle høringer vil til enhver tid stå oppført på denne siden.

I hvert tilfelle vil du finne høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger. 

I noen tilfeller publiserer vi her også våre egne høringsuttalelser. 

Aktuelle høringer

En liste over høringsinstanser ligger vedlagt alle høringer. Vi gjør oppmerksom på at alle høringer er åpne for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

Det er for tiden ingen aktuelle høringer.

Avsluttede høringer

Forslag til forskrift om endring i maskinforskriften – frist 2. november 2018
Forslag til endringer i byggherreforskriften – frist 19. oktober 2018
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene – frist 15. september 2018
Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier – frist 18. juni 2018
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2017 – frist 15. september 2017
Forslag til endringer i forskrift om maskiner – frist 23. mars 2017
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2016 – frist 29. september 2016
Høring om rapporten «Dykking i havbruk» - 2016 – frist 1. september 2016
Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2016 – frist 29. august 2016
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler – frist 1. mars 2016
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - 2015 – frist 4. september 2015
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene med harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen – frist 24. april 2015
Gjennomføring av forordning om personlig verneutstyr - 2014 – frist 1. april 2015