§ 26-12. Grunnleggende kvalifikasjonskrav

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som deltar i en dykkeoperasjon har nødvendig:
 1. a.
  opplæring, øvelse og instruksjon for å beherske de farer som dykkeoperasjonen kan medføre
 2. b.
  opplæring i riktig bruk og vedlikehold av dykkeutstyret
 3. c.
  opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr, inkludert oksygenbehandlingsutstyr
 4. d.
  helsemessig skikkethet for det aktuelle arbeidet vedkommende skal utføre.

Kvalifikasjonskravet omfatter også den som skal betjene trykkammer.

Til bokstav b

Opplæringen må også omfatte virksomhetens rutiner for hvor ofte vedlikeholdet må utføres, som daglig, periodisk, før og etter hver dykkeoperasjon og liknende.