§ 26-44. Behandling av trykkfallsyke

Arbeidsgiver skal sørge for at dykkeren kan bli undergitt trykkeksponering i en eventuell nødssituasjon. Behandling av trykkfallsyke i et trykkammer skal begynne så snart som mulig.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-43).

For å styrke muligheten for et vellykket behandlingsresultat, spesielt for alvorlig trykkfallsyke, er en avhengig av at dykkeren kommer raskt til trykkammerbehandling. Se også Norske dykke- og behandlingstabeller. Selv om dykkeoperasjonen ikke krever trykkammer skal det være klarlagt hvor nærmeste tilgjengelige trykkkammer befinner seg, se forskriften her § 26-3 om krav til beredskapsplan.

Ved trykkammerbehandling av skadet dykker må dykkerlege kontaktes.