§ 26-44. Behandling av trykkfallsyke

Arbeidsgiver skal sørge for at dykkeren kan bli undergitt trykkeksponering i en eventuell nødssituasjon. Behandling av trykkfallsyke i et trykkammer skal begynne så snart som mulig.

For å styrke muligheten for et vellykket behandlingsresultat, spesielt for alvorlig trykkfallsyke, er en avhengig av at dykkeren kommer raskt til trykkammerbehandling. Se også Norske dykke- og behandlingstabeller. Selv om dykkeoperasjonen ikke krever trykkammer skal det være klarlagt hvor nærmeste tilgjengelige trykkkammer befinner seg, se forskriften her § 26-3 om krav til beredskapsplan.

Ved trykkammerbehandling av skadet dykker må dykkerlege kontaktes.