Samordning på arbeidsplass med flere arbeidsgivere

Der flere arbeidsgivere eller virksomheter driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal hovedbedriften samordne verne- og miljøarbeidet.

Skjemaet under kan brukes til å dokumentere hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter samordningen omfatter. Det er hovedbedriften som skal fylle ut skjemaet, med opplysninger om

  • hvilke virksomheter som omfattes
  • aktuelle kontaktpersoner

Skjemaet skal ikke sendes inn, men brukes som oppslag på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og vernepersonellet. Opplysningene skal kunne dokumenteres hvis Arbeidstilsynet ber om det.

Last ned skjema

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Om du følger pekerne nedenfor, starter nedlastingen av skjemaet fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finnes i både wordformat og i ODF-format, og kan fylles ut på skjermen.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp fra Signform, som har programmert skjemaene: info@signform.no

Hvis ingen av virksomhetene er hovedbedrift

Hvis ingen av virksomhetene kan regnes som hovedbedrift, skal dere lage en skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Hvis avtalen ikke kommer i stand, skal dere varsle Arbeidstilsynet, som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

Internkontrollforskriften § 6. Samordning


Konverter denne siden til PDF