Kapittel 24 Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking