Kapittel 22. Sikkerhetsskilting, signalgivning og kommunikasjon