§ 22-6. Særlige regler ved bruk av signaler

Arbeidsgiveren skal sørge for at:

  • a. personen som gir signalene, heretter kalt signalpersonen, bruker arm- og håndbevegelser for å gi manøvreringsinstrukser til personen som mottar signalene, heretter kalt operatøren,
  • b. signalpersonen kan overvåke alle manøvrer med øynene uten at vedkommende dermed kommer i fare,
  • c. dersom vilkårene beskrevet i bokstav b) ovenfor ikke kan oppfylles settes det inn ytterligere en eller flere signalpersoner,
  • d. signalpersonens oppgaver utelukkende består i å gi instrukser i forbindelse med manøvreringen, samt å passe på sikkerheten til arbeidstakere i nærheten,
  • e. operatøren avbryter den manøveren som er under utførelse og ber om nye instrukser, dersom det viser seg umulig å utføre de mottatte ordrene med den nødvendige grad av sikkerhet.

Arbeidsgiveren må sørge for at person som gir signaler, har fått nødvendig opplæring og øvelse om signalgivning og har god forståelse av arbeidsoperasjonen.