Lønn

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Les mer om minstelønn og sjekk satser

Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, søndager og helligdagsarbeid skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne informasjonen står gjerne i arbeidsavtalen, i interne avtaler på arbeidsplassen eller i tariffavtalen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på arbeidsplassen din. Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai ifølge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Arbeidstakeren har rett til overtidstillegg.

Les mer om overtid

Tariffavtale

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene. Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale, vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen. Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler på arbeidsplassen din.

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Når blir lønna utbetalt?

Dersom ikke annet er avtalt, skal lønnen bli utbetalt to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det blir avtalt utbetaling av lønn en gang i måneden. Tidspunktet for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen.

Prestasjonslønn og akkord

Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultat. Dette blir ofte brukt innenfor salg der selgere får en viss sum per solgte enhet. I enkelte bransjer blir det i tillegg brukt tidslønn for å skape motivasjon for å øke effektivitet og resultater.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at bruk av prestasjonslønn ikke skal bidra til at de ansatte blir utsatte for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og til at sikkerheten blir tatt hensyn til.


Konverter denne siden til PDF