§ 10-16. Varslingsinnretninger på arbeidsutstyr

Varslingsinnretninger på arbeidsutstyret skal være klare, entydige, lette å oppfatte og forstå.
Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10-15).

Krav til produsent av varslingsinnretninger på arbeidsutstyr, se maskinforskriften vedlegg I.