§ 10-16. Varslingsinnretninger på arbeidsutstyr

Varslingsinnretninger på arbeidsutstyret skal være klare, entydige, lette å oppfatte og forstå.

Krav til produsent av varslingsinnretninger på arbeidsutstyr, se maskinforskriften vedlegg I.