§ 26-30. Bruk av dykke- og behandlingstabeller

Dykking og opphold i dykkingen skal tilrettelegges og gjennomføres i henhold til anerkjente dykke- og behandlingstabeller for sikker dykking.
Dykking skal gjennomføres innenfor bunntidsbegrensningene som beskrevet i tabell:
Begrensninger i bunntid for dykking med overflatedekompresjon (OD-O2 ) og dekompresjon i vann, samt for TUP-dekompresjon (Transfer under pressure)
Dybde
(meter)
0-1215182124273033363942454851
OD-O2
og i
vann
(min)
2401801209070605040353030252520
TUP
(min)
24024018018018013011095857565605550
Dykkecomputer kan kun benyttes som ekstra sikkerhetsverktøy, og under forutsetning av at dykkeleder kontrollerer dykkerens tid og dybde samt sørger for at oppstigningen og eventuelle dekompresjonsstopp er innenfor oppsatte retningslinjer i dykketabell.
Det skal ikke dykkes etter flernivåtabell uten at arbeidsgiver har sikret:
 1. a.
  at det som kvalitetssikring samtidig benyttes dykkecomputer (RGBM-, Bühlmann- eller Thalmann-algoritme) der dykkingen avbrytes dersom ikke flernivåtabell og dykkecomputer til enhver tid tillater direkteoppstigning til overflaten,
 2. b.
  kontinuerlig digital dybdemonitorering på overflaten,
 3. c.
  digital loggføring av trykk-tid profil og
 4. d.
  digital loggføring av gjenværende tid før dekompresjonsdykk.
Ved opplæring av fritidsdykkere og fritidsdykkerguiding kan det benyttes dykketabeller eller dykkecomputer i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av fritidsdykkere.

Til første ledd:

Arbeidstilsynet legger til grunn bruk av siste versjon av Norske dykke- og behandlingstabeller med tilhørende veiledninger. Opplæring i bruk av tabellene skal dokumenteres skriftlig.

Til tredje ledd:

Bruk av dykkecomputer som ekstra sikkerhetsverktøy vil kunne være aktuelt ved dykkerarbeid som nødvendiggjør mange opp- og nedstigninger under dykket. Dykkeoperasjonen skal uansett ledes av dykkeleder på overflaten.

Til fjerde ledd bokstav a):

Virksomheten må sikre forsvarlig opplæring i både bruk av flernivåtabeller og dykkecomputer. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig. Valg av dykkercomputer og innstillinger som benyttes skal dokumenteres skriftlig. Dykkerlegens vurdering av virksomhetenes prosedyrer skal dokumenteres, se Forskrift om utførelse av arbeid §26-5. Arbeidstakernes medvirkning skal dokumenteres, se Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §2-1. Dykkeleder skal under dykket påse at dykkecomputeren til enhver tid tillater direkteoppstigning til overflaten, dvs. at dykkecomputeren anviser gjenværende tid før dekompresjonsdykk ("remaining no-decompression time"). For å sikre dette må dykkeleder om nødvendig kalle dykkeren til en grunnere etappedybde.

Til fjerde ledd bokstav b):

Kravet om kontinuerlig dybdemonitorering innebærer at dykkeleder hele tiden skal kunne se dykkerens aktuelle dybde på en digital skjerm på overflaten. Bruk av pneumoslange vil ikke være tilstrekkelig.

Til fjerde ledd bokstav c):

En minimumsløsning for å dekke kravet om digital loggføring av trykk-tid profil kan være overføring av dykkeprofil fra dykkecomputer til systematisk og oversiktlig lagring i virksomheten. Videoopptak av dykkerens aktuelle dybde er ikke tilstrekkelig. Arbeidstilsynet vil i fremtiden vurdere å stille krav om sentral innrapportering av dykkeprofiler.

Til fjerde ledd bokstav d):

Dykkecomputerens anvisning av "remaining no-decompression time" skal loggføres gjennom dykket hver gang det byttes etappedybde. Disse tallverdiene skal loggføres digitalt, som minsteløsning i et elektronisk regneark. Digital fotografering av dykkejournal er ikke tilstrekkelig. For øvrig trer nye regler om digital loggføring i kraft 01.01.2020.