Har du testet arbeidsmiljøguiden?

Arbeidsmiljøguiden er en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid hvor målgruppene er ledere, verneombud og ansatte i små og mellomstore virksomheter.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Sett strek for seksuell trakassering!

Det er fortsatt behov for å ta opp seksuell trakassering i arbeidslivet. Etter nesten 400 tilsyn med seksuell trakassering i...

Enklere å starte og drive lovlig i serveringsbransjen

Partene i utelivsbransjen og myndighetene har utviklet en egen e-guide på altinn.no for å starte og drive utested. Den skal gjø...

Forsvarlig arbeidsmiljø er en forutsetning for å ivareta pasientsikkerheten

Etter 105 tilsyn med ambulansetjenester over hele landet, har Arbeidstilsynet avdekket uforsvarlige arbeidsforhold for mange...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...

Maskinsikkerhet

Arbeidstilsynet inviterer til gratis seminar om maskinsikkerhet. 

Workshop: Sikker håndtering av strøm

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet, sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidra til...