Advarer mot faktura til renholdsfirma

Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser fra renholdsfirma som har mottatt faktura for tjenester knyttet til internkontroll og godkjenningsregisteret for renhold. Avsender av fakturaen er ikke kjent for Arbeidstilsynet, og fakturaene er svær...

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Sørg for sikker fjerning av snø på tak

Mye snø i store deler av landet tvinger mange opp på taket for å fjerne snø. Når det er ikke mulig med stillas, kan personlig...

Signerte avtale med Matmerk

Arbeidstilsynet og Matmerk har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å styrke HMS-arbeidet i landbruksnæringen o...

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler....

Arrangementer og kurs Flere kurs

Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget

Dette er seminaret for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester, både for varer og personer. Nå har du muligheten ti...

HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag

Konferansen har fokus på arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moder...

Seminar om sikkerhetsdatablad

Har du ansvar for utarbeidelse og/eller distribusjon av sikkerhetsdatablad, og lurer du på om de oppfyller regelverkskravene? V...