Har du testet arbeidsmiljøguiden?

Arbeidsmiljøguiden er en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid hvor målgruppene er ledere, verneombud og ansatte i små og mellomstore virksomheter.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Avdekket sikkerhetsmangler hos 6 av 10 kontrollerte dykkebedrifter

Ny rapport fra Arbeidstilsynet oppsummerer 64 tilsyn i dykkebransjen fra 2016-2018. Mange av dykkebedriftene mangler opplæring ...

Bildet viser et prosessanlegg for gass på land.

Koordinerte tilsyn for å hindre storulykker

I 2019 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om strategi for å forebygge og begrense...

Europeisk a-krim-møte i Oslo

– Arbeidslivskriminalitet kan bare bekjempes gjennom samarbeid – både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Trude Vollheim...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...

Seminar i fem byer: Hvordan håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet inviterer til gratis seminar om risikovurdering av farlige stoffer. Seminaret holdes i fem ulike byer i mai.

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...