Spørsmål om manglende utbetaling av feriepenger?

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Hvis man ser bort fra misforståelser og tekniske betalingsfeil, kan årsaken enten være at arbeidsgiveren din  ikke vil  betale, eller at...

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Syk i ferien?

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 % arbeidsufør og fått legeerklæring på dette.

Nå må også forbrukere sjekke at de kjøper renhold lovlig

Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til vask av huset må fra 1. juli bruke renholdsvirksomheter som er...

Ny forskrift om personlig verneutstyr

Ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartem...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Seminar for godkjente bedriftshelsetjenester

Arbeidstilsynet inviterer godkjente bedriftshelsetjenester til seminar i Ålesund for å dele kunnskap om helse, miljø og...

Seminar for godkjente bedriftshelsetjenester

Arbeidstilsynet inviterer godkjente bedriftshelsetjenester til seminar i Trondheim for å dele kunnskap om helse, miljø og...

Sevesokonferansen 2018

Programmet for den nasjonale Sevesokonferansen er klart. Konferansen er en viktig møteplass for storulykkevirksomheter og...