Renholdsregisteret

Alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester, og det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra godkjente virksomheter.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om...

Bildet viser en illustrasjon av arbeidsmiljøloven og en person

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft.

Nattarbeid: Usunt og usosialt

Å jobbe om natten kan gi økt appetitt, usunt kosthold og familiære og sosiale utfordringer. Nyere forskning har gitt oss bedre...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Maskinsikkerhet

I arbeidslivet skjer det mange skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner...