Kampanje mot vold og trusler i arbeidslivet

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

Les videre om Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Bilde som viser restaurantansatte

Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. 

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport...

Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Workshop: Konflikt menneske - maskin

Arbeidstilsynet vil sammen med anleggsnæringen og viktige aktører i bransjen bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om...

Arbeidshelse og fysisk aktivitet

Arbeidsplassen er en viktig helsefremmende arena. Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i ...