Finn godkjent renholdsfirma

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Radoneksponering på arbeidsplassen

Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft. Arbeidstilsynets nye temasider om radon gir kunnskap og råd blant...

Arbeidstid - på sikkerheten og helsa løs?

Arbeidstilsynet erfarer at det i mange virksomheter er varierende kunnskap om helseeffekten og sikkerhetsrisikoen ved lange...

Innsats for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at 1000 av 1600 kontrollerte virksomheter fikk stans som følge av overhengende fa...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Seminar om sikkerhetsdatablad

Har du ansvar for utarbeidelse og/eller distribusjon av sikkerhetsdatablad, og lurer du på om de oppfyller regelverkskravene? V...

Seminar for godkjente bedriftshelsetjenester

Arbeidstilsynet inviterer godkjente bedriftshelsetjenester til seminar i Ålesund for å dele kunnskap om helse, miljø og...

Seminar for godkjente bedriftshelsetjenester

Arbeidstilsynet inviterer godkjente bedriftshelsetjenester til seminar i Trondheim for å dele kunnskap om helse, miljø og...