Nasjonale satsinger i 2018

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Illustrasjonsbilde: Utenlandsk arbeidstaker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. Det viser en ny rappor...

Foreslår styrket varslervern

Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Bildet viser en inspektør fra Arbeidstilsynet

Prioriterte aktiviteter for 2018

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial,...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget

Dette er seminaret for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester, både for varer og personer. Nå har du muligheten ti...

Workshop: Løfteoperasjoner

Arbeidstilsynet skal bidra til at antall arbeidsulykker reduseres og ønsker å være en pådriver for samarbeid med andre aktører...

Konferanse om arbeidsmiljø på Hamar

Arbeidstilsynet Indre Østland inviterer i samarbeid med NHO Innlandet ledere i små og mellomstore virksomheter til en konferans...