Arbeidsmiljøguiden

Arbeidsmiljøguiden er en nettbasert innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid for deg som er leder, verneombud eller ansatt i små og mellomstore virksomheter.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Bilde av en gravemaskin som står ved kanten av en grøft

Arbeidstilsynet med ny tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296...

Bilde som viser skjermbilde av helsebiblioteket

Samler fagressurser på arbeidsmedisin

Helsebiblioteket.no driftes av FHI og tilbyr gratis tilgang til norske og internasjonale kunnskapsressurser som oppslagsverk,...

Illustrasjonsbilde som viser baker som elter deig.

Framleis problem med mjølstøv i bakerinæringa

I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 325 bakeri. Åtte år etterpå tok dei turen tilbake, for å kontrollere korleis baker...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og...

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...