§ 4-15. Kontroll etter asbestarbeid

Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten iverksette nødvendig kontroll av at støv med asbestfiber er fjernet. Konsentrasjonen av asbestfibre i luften skal ikke overskride 0,01 fibre per cm3.
Kontrollen skal gjennomføres etter fullstendig rengjøring og mens området fortsatt er avstengt fra omgivelsene.
Dersom det er opprettet undertrykk, skal dette opprettholdes under etterkontrollen.

I tillegg til visuell inspeksjon vil det ofte være nødvendig med luftmålinger for å kontrollere at det ikke er mer enn 0,01 fibre per cm3 i luften etter rengjøringen. Dersom det ikke er mer enn 0,01 fibre per cm3 i luften etter rengjøringen, antas det at antall fibre raskt vil synke under gjeldende norm. Dette skyldes både at kilden til spredning av asbestfibre er fjernet, og at regulært renhold vil bidra til at nivået av asbestfibre i lokalet synker.