§ 25-6. Fortegnelse over kontrollert utstyr

Kontrolløren skal føre en fortegnelse over det kontrollerte utstyret som skal inneholde
 1. a.
  eierens navn
 2. b.
  produsentens navn
 3. c.
  serienummer
 4. d.
  innvendig volum i liter
 5. e.
  kontrolltrykk i bar
 6. f.
  måneden og året kontrollen ble utført
 7. g.
  resultatet av kontrollen og trykkprøvingen
 8. h.
  eventuelle modifikasjoner som er utført på flasker eller kraner
 9. i.
  den sakkyndiges underskrift.
Fortegnelsen skal oppbevares i minst ti år etter at den siste kontrollen ble ført inn.